Spaning på FIDICs årsmöte i Berlin

FIDIC, den internationella samarbetsorganisationen för teknikkonsultföretag, där Svenska Teknik&Designföretagen är medlemmar, arrangerade nyligen årsmöte i Berlin. Temat för årets konferens var infrastruktur kopplat till digitalisering, hållbarhet och en allt mer internationell marknad. Dagarna var fullspäckade med möten, arbetsgrupper och talare från hela världen. Åsa Bergman från Sweco hade en programpunkt och dessutom deltog Magnus Meyer, WSP, som representant för styrelsen i Svenska Teknik&Designföretagen.

En tydlig trend som lyftes och som vi sett i Sverige en tid, är att vår sektor utmanas och inspirerar olika delar av näringslivet. Vi ser ett ökat intresse i att investera i infrastrukturprojekt och även den teknikutveckling och digitalisering som sektorn driver eller påverkas av. Mycket av detta är drivet av möjligheter till god avkastning, stor tillgång på kapital, möjligheter till ökad produktivitet och de oändliga möjligheter en mer digitaliserad och hållbar samhällsutveckling innebär. Det är många som vill vara med och dela på den kakan.

Många menar också att vi kommer se ökade investeringar i tidiga skeden. Mer framtunga investeringsstrategier, där vår sektor kommer spela en allt större roll. Med utvecklingen kommer vi se krav på allt större ansvar och riskhantering i projekt. Här har vi ett viktigt arbete framför oss, där vårt mandat att styra och påverka behöver öka.

En annan aspekt som framkom under konferensen var sektorns syn på och förhållandevis låga investeringsnivå, i jämförelse med andra sektorer, i egen utveckling. Detta handlande inte om investering i kompetensutveckling där man ligger högt, utan snarare om investeringar i det egna strukturkapitalet, forskning, tjänsteutveckling och digitalisering. Självklart finns det parametrar av egenintresse från IT-leverantörer att lyfta detta, men min bedömning är att det absolut finns all anledning att tänka igenom detta i sin egen långsiktiga strategi och affärsutveckling. Givetvis kopplat till hur man ska få avkastning för gjorda investeringar.

I det omdebatterade ämnet digitalisering repeterades det en hel del tidigare redan hörda men kloka ord. Men som jag redan nämnt är det flera aktörer som vill in på vår marknad och vi som sektor behöver kliva fram tydligare. Och som en av talarna sa, detta handlar inte bara om teknik – det handlar om att ha tillgång till information – att förvalta, utveckla och att kapitalisera på den. Att fokusera på att ha informationsövertaget. Här finns en stor potential för vår sektor att ta för sig, ensamt eller i samverkan med andra. Att se till att ligga steget före och inte ”bara” bli en leverantör i andras affärsmodeller.

En sista spaning är ett ord som återkommer (utöver digitalisering och produktivitet) ”Outcom driven”, som förenklat menas ett ökat fokus på leverans av resultat. Värde av det som levereras, den långsiktiga nyttan, både affärsmässigt och samhällsnytta. Rätt hanterat innebär det stora möjligheter för sektorn att konkurrera på nya villkor och med nya affärsmodeller.

Vi tackar FIDIC för spännande dagar i Berlin.

Anders Persson