Stora steg eller små?

Samhälle och näringsliv genomgår en ständig förändring. Ibland i stora steg, ibland i små. Vi måste lära oss att uppskatta båda.

Jag har nu levt så länge att jag börjar få lite överblick: det går lika bra att blicka bakåt som framåt.
Många av er vet att jag rört mig i en blandning av media, journalistik, IT-utveckling och ett framväxande digitalt landskap. När jag blickar bakåt noterar jag att dessa världar genomgått ganska stora förändringar. I vissa fall går det nog att använda ordet ”revolution” utan att komma för långt från sanningen.

Internet har utmanat affärsmodeller, arbetssätt, produkter och gamla sanningar i grunden. Inte minst mediebranschen har stöpts om i grunden. Och under de här åren har jag lärt mig att det klokaste förhållningssättet är att vara beredd på nya, stora utmaningar, nya ”revolutioner”, där gamla sanningar inte längre fungerar. Det har varit ganska stora steg och tvära kast, ibland helt galna. Men det har ändå varit viktigare att vara orolig för de nya utmanarna, än att finslipa på detaljerna.

Många av våra medlemmar jobbar nära samhällsbyggnadssektorn, byggbolag, fastighetsägare och inte sällan olika offentliga institutioner. Detta är en bransch som i många avseenden är traditionell, där förändringstakten varit långsammare än i många andra branscher och där förändringarna går relativt långsamt. Samma sak kan nog sägas om delar av den traditionella verkstadsindustrin.

För många aktörer i samhällsbyggnadssektorn handlar innovation och utveckling inte om en revolution, utan om att just utveckla och finslipa de arbetssätt och metoder vi redan har etablerat sedan länge. Utveckling handlar om små steg, inte om stora.

I många fall har vi säkert på goda grunder hittat arbetsformer vi trivs med. Men jag är ganska övertygad om att många, när de tittat på samhällsbyggnadssektorn eller delar av den traditionella industrin, förväntar sig en större grad av utveckling, där känslan av ”revolution” kan andas. Inte minst gäller det politiker och beställare. Jag hör till dem som dels tror på att förändring kan vara ganska omvälvande och ske i stora steg, dels tror att detta är i stora stycken bra och värdefullt. Visst innebär de stora stegen att man ibland hamnar fel, att man går vilse. Men lika ofta skapas nya förutsättningar och öppnar nya dörrar som vi inte hade öppnat innan.

När jag blickar framåt och funderar på vad som ska hända i de branscher där våra medlemmar stöttar med kunskap, rådgivning och innovation så känner jag mig allt mer övertygad om att det är några stora steg som kommer att tas. Snart.
Jag ser fram emot det.

*

Stefan Holmlid som är Professor i design med inriktning mot tjänster på Linköpings universitet gästar vår Samtalsserie den 4 oktober kl 8.30. Vi kommer bland annat prata om begreppet tjänstedesign och hur det har utvecklats. Läs mer här

*

I helgen blir det den årliga kräftskivan med släkt och vänner. Kräftorna är sedan länge fiskade, och nu ska de ätas upp. Någon revolution i detta avseende är inte på kartan.

Trevlig helg.

/Magnus