Den mångbottnade digitaliseringen

Jag får ganska ofta frågan om digitaliseringen är en prioriterad fråga för oss. Jag tycker den frågan är svår att besvara.

Ibland undrar personer jag möter om vi jobbar mycket med ”digitaliseringen”. Och ibland undrar några om vi är ”oroliga” för digitaliseringen.  Jag tvekar alltid inför svaret: det beror ju så mycket på vad man menar med digitalisering.
Det finns – minst – fyra områden där digitaliseringen påverkar oss och vår sektor av rådgivare och oss som kunskapsbransch.
För det första påverkas det vi utvecklar, designar och konstruerar av digitaliseringen. Om e-handeln ändrar förutsättningarna för butikshandeln är det väl sannolikt att arkitekterna måste förstå hur ”digitaliseringen ändrar handeln” för att kunna designa rätt typ av lokaler. Eller om bilpooler gör att färre vill äga en egen bil är det inte uteslutet att även våra ingenjörsföretag behöver hitta nya smarta lösningar som stöttar biltillverkarnas ambitioner. Är jag orolig för den utvecklingen? Nej. Är vi tillräckligt medvetna om dessa förändringar av samhälle och näringsliv. Överlag: ja.

För det andra skulle de system vi samverkar med, våra kunders arbetssätt, kunna ändras av digitaliseringen. Byggbranschen står inför en ”robotisering”, industrin kan komma att använda AI och arbeta med helt nya material drivet av digitaliseringens möjligheter. För våra medlemmar är det såklart en utmaning att på rätt sätt kunna samspela med våra kunder, så att vi stöttar på rätt sätt, leder dem rätt. Vi lär behöva arbeta annorlunda om husen kan skrivas ut av en 3D-skrivare, eller om en robot gör jobbet istället för en snickare. Är detta en utmaning? I många fall är det nog det: fast mest hos de kunder vi jobbar med. Hur kan vi se till att driva på en sådan utveckling, där vi oftare skriver ut husen eller industrialiserar processen för byggandet? Den frågan har inga bra svar. Vi som designar påverkas såklart, men än mer påverkar det byggbolagen.

För det tredje skulle digitaliseringen kunna ändra de arbetssätt vi har för dagens uppdrag. BIM-modeller, artificiell intelligens eller mjukvaruplattformar som Rewit ändrar självfallet det dagliga arbetet hos våra medlemmar, på samma sätt som sociala medier eller Google-annonseringen ändrade arbetet på företagens marknadsavdelning. Inte sällan delar vi modeller och verktyg med våra kunder. Är detta ett hot eller en utmaning för våra medlemmar? I de flesta fall inte. Just digitala plattformar och informationsdelning rymmer en del knäckfrågor, kopplat exempelvis till upphovsrätt, men överlag är våra företag och medlemmar väl förtrogna med hur dessa digitala verktyg stöttar processer och affärer.

Det fjärde området, där digitaliseringen utmanar oss, är på arbetsmarknaden. Gig-ekonomin är tätt förknippad med digitaliseringen. Plattformsföretagen, med sina okonventionella affärsmodeller, är möjliga på grund av digitala verktyg. Här har digitaliseringen definitivt skapat nya förutsättningar för både företag och individer. För oss, som arbetsgivarorganisation, är detta en fråga som kommer nära oss och vårt uppdrag. På detta område skulle jag nog påstå att vi fortsätter att lära oss och utvecklas, både som bransch och som arbetsgivarorganisation. Just denna dimension, kopplat till arbetsmarknad, yrkesroller, utbildningar och starka individer, är något som kommer att bli allt viktigare för oss att arbeta med de kommande åren.

Jag känner mig alltså överlag ganska trygg med vårt arbete med ”digitaliseringen”. Fast det beror, som sagt, såklart lite på vad man menar.

*
Missade du vårt Facebook-samtal om tjänstedesign i onsdags? Ingen fara. Titta på samtalet här.

*
I helgen tänker jag se premiärmatchen mellan Sollentuna volleybollklubb och Falkenbergs Volleybollklubb. Plus ett besök hos återvinningscentralen. Jag tror att den har väntat på mig.

Trevlig helg.