Gå utanför ramarna

Vi borde oftare besöka oväntade konferenser. Vi borde oftare bjuda in oväntade gäster. Och vi borde själva oftare ställa de där konstiga frågorna.

Hittar du dina framtida kunder och de nya idéerna som blir nya affärer på företagets firmafest? Nej, troligen inte.
För att utvecklas, lära nytt och inte minst göra affärer behöver vi möta andra och inte sällan nya människor. Och vi behöver lämna vår egen hemmabas för att kunna komma vidare.
Jag oroar mig alltid för att vi rör oss i alltför välkända kretsar. Att vi mest möter likasinnade. Att vi inte utsätter oss för de oväntade mötena, de nya perspektiven.
I veckan har jag haft flera anledningar att fundera på just detta. Jag har mött arkitektföretag, Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och därtill betongbranschen på Betonggalan.
Alla dessa forum, samtliga välordnade och viktiga, har inneburit goda tillfällen för mig att lära nytt, att få nya perspektiv. Men samtidigt: på alla dessa möten har kretsen av deltagare varit ”the usual suspects”.
Svenska Teknik & Designföretagen består av en lång rad företag som verkar i flera olika branscher. Flera jobbar i eller nära samhällbyggnadssektorn. Många jobbar i det privata näringslivet, inte minst mot industrin. Många stöttar det offentliga med analyser och utredningar. Det är en otrolig styrka att vi på våra styrelsemöten och i vårt vardagsarbete på kansliet kan ta in flera olika perspektiv, flera olika röster.
Just den sammansättningen och den bredden försöker jag ta med mig när jag möter kollegor från andra organisationer eller i forum där vi deltar. Men jag känner att jag ännu oftare borde vara rösten utifrån, att vara den som bidrar med tankar från andra sammanhang. Jag borde ännu oftare ställa de där konstiga frågorna, utmana perspektiven.
Jag borde själv ännu oftare än innan gå på oväntade konferenser. Och vi borde oftare se till att bjuda in personer med oväntade perspektiv.
Men vi på branschkansliet och i styrelsen klarar det inte själva. Vi måste alla hjälpas åt. Dels att spela in oväntade perspektiv. Men också att bjuda in människor med andra erfarenheter, från andra kulturer.
Det är först då vi kan utmana etablerade sanningar, hitta de heliga kor som egentligen borde slaktats för länge sedan.
Sedan behöver vi såklart våra ”interna forum” och våra firmafester. Men det är en helt annan sak.
*
I december har vi flera seminarier och aktiviteter för att synliggöra branschens arbete och utveckling. Jag pratar med Boverkets generaldirektör, Anders Sjelvgren, på vårt Facebook-samtal den 5 december. Dessutom presenterar vi vår Branschöversikt, med en överblick över branschens utveckling, både i Stockholm, Göteborg och Malmö strax innan jul. Missa inte det.
*
I helgen besöker jag årsmötet med vårt europeiska samverkansorgan för arkitekter och arkitektföretag, ACE, i Leeuwarden i Nederländerna. Det finns mycket att lära av att byta geografisk plats, att lämna det trygga svenska perspektivet. Jag hoppas ta med mig många lärdomar hem. Och kanske även att ställa några dumma frågor på plats.
Trevlig helg.