Investeringssignalen november 2018 – Större optimism trots svagare orderläge

Enligt den senaste Investeringssignalen har konfidensindikatorn, som visar företagens åsikter om orderutvecklingen framöver, ökat. Företagen ser optimistiskt på framtiden. Trots att orderläget försvagats överlag sedan i maj.

Branschens sammantagna orderläge är fortsatt starkt även om en avmattning skett på bostadssektorn. Det är egentligen den enda delsektorn där uppdragen minskat märkbart. Samtidigt som bostadsinvesteringarna minskar så fortsätter uppdragen att öka för övriga lokaler och infrastruktur. Så det sammantagna orderläget för hela den byggrelaterade branschen har inte påverkats så mycket av detta. Industrikonsulternas orderläge fortsätter att stärkas av stark efterfrågan i omvärlden. Men det är sannolikt att den internationella ekonomin avtar nästa år vilket i så fall påverkar svensk tillverkningsindustri och, i förlängningen, även industrikonsulterna.

– Arkitektföretagen går rätt bra fortfarande, trots tappet i bostadssektorn. Ökande offentliga investeringar i lokaler bidrar till detta, tillsammans med fortsatta kontorsinvesteringar, säger David Cramér, marknadsanalytiker på Svenska Teknik&Designföretagen.

Konfidensindikatorn, som visar företagens förväntningar på orderingången, har ökat sedan i maj. 43 % av de medverkande företagen tror på en tilltagande orderingång fram till mars 2019 och endast 7 % tror på en minskning. Det ger nettotalet +36 (43-7). Motsvarande siffror i maj var +18 (31-13). Arkitekternas konfidensindikator har gått från negativ i maj, -15 (14-29), till positiv i september, +11 (31-20).

– Signalerna i denna undersökning pekar åt olika håll. Det faktiska orderläget har försämrats men förväntningarna kring framtiden förstärkts. Sanningen kommer nog hamna någonstans däremellan. Helåret 2018 blir bättre än 2017, för teknikkonsulterna och industrikonsulterna. En viss avmattning kommer sannolikt att märkas av under 2019 säger David Cramér, marknadsanalytiker på Svenska Teknik&Designföretagen.

Kompetensbristen i branschen består och rekryteringsbehoven verkar inte minska. Störst behov har teknik- och industrikonsulterna, men arkitekterna uttrycker även de ökande rekryteringsbehov.

– Rekryteringsbehoven är fortsatt stora i branschen. Det tyder både på fortsatt optimism och på en strukturell brist, som inte påverkas nämnvärt av konjunkturläget säger David Cramér, marknadsanalytiker på Svenska Teknik&Designföretagen.

I medlemsundersökningen bland arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag medverkade 102 företag som tillsammans har cirka 24 000 medarbetare i Sverige. Undersökningen genomfördes under september 2018. Investeringssignalen publiceras tre gånger per år.

Läs Investeringssignalen november 2018