Ny utökning i Svenska Teknik&Design­företagens försäkring om konsultansvarsvillkor

Vi arbetar kontinuerligt med att se över den företags- och konsultansvarsförsäkring som ni som medlemmar i Svenska Teknik&Designföretagen har möjlighet att ansluta er till. Tanken är att försäkringen ska ligga i framkant och erbjuda ett så komplett skydd som möjligt med villkor som sticker ut. Vi vet att många av våra medlemsföretag arbetar gränsöverskridande inom Norden och att det finns vissa skillnader mellan de olika branschavtal som används i de nordiska länderna.

Därför har vi som ett led i produktutvecklingen sett över möjligheten att utöka STD-försäkringens konsultansvarsförsäkringsvillkor till att inte bara gälla enligt det svenska branschavtalet ABK 09 utan att även andra nordiska branschavtal, vilket vi tillsammans med Länsförsäkringar enades om i våras. Den nya skrivningen i STD-försäkringens Konsultansvarsförsäkringsvillkor omfattar nu även skadeståndsskyldighet enligt allmänna nordiska leveransbestämmelser utgivna inom det arbetsområde ni verkar inom.

Ny skrivning i villkor och certifikat: Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person-, sak- och ren förmögenhetsskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler och enligt Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt och ingenjörsverksamhet (ABK), samt andra allmänna nordiska leveransbestämmelser utgivna inom försäkringstagarens verksamhetsområde, men gäller inte för ersättningsskyldighet enligt åtagande därutöver.

Observera dock att försäkringsbeloppen utgår ifrån de belopp som stipuleras i ABK 09, varvid ni behöver kontakta Svenska Teknik&Designföretagens försäkringsservice hos Willis Towers Watson (WTW) om andra försäkringsbelopp eller andra avsteg efterfrågas.

Kontakta Willis Towers Watson om ni önskar mer information:

tel +46 8 5870 95 89
Epost: stdforsakring@willis.com
Kontaktperson: Tove Hellerup, kundansvarig mäklare