Svenska Teknik&Design­företagen stärker branscharbetet – anställer förbundsjurist

För att ytterligare säkerställa det viktiga branscharbetet framåt anställer Svenska Teknik&Designföretagen Helena Dahlberg som förbundsjurist.

Helena kommer bland annat att fokusera på de viktiga juridiska ramvillkor som arkitekt- och ingenjörsföretag arbetar med, samt de affärskontrakt som förhandlas inom Byggandets Kontraktskommitté, BKK.

– Helena Dahlberg kommer med sin gedigna bakgrund att vara ett mycket viktigt tillskott till branschkansliet och en viktig del i att stärka branschens förutsättningar att fortsätta växa. Jag är mycket glad över att Helena bli en del av Svenska Teknik&Designföretagens kansli, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Helena Dahlberg har en bakgrund på HSB bostad, Andersson Gustafsson Advokatbyrå och arbetar idag på ALM Equity. Hon har tidigare suttit i Byggandets Kontraktskommitté.

– Med mitt stora engagemang för samhällsbyggnadssektorn och dess juridik i ryggen kommer jag att ta mig an uppdraget med stor entusiasm och nyfikenhet. Konsultsidan sitter på en enastående kompetens med stor påverkan och möjlighet att göra skillnad. Det känns för mig viktigt att detta tas tillvara och ges förutsättningar till bästa möjliga utväxling, säger Helena Dahlberg blivande förbundsjurist på Svenska Teknik&Designföretagen.

Helena Dahlberg tillträder tjänsten som förbundsjurist den 14 januari.