Vad kräver klimatet av oss?

Klimathotet blir allt mer konkret och kräver allt mer av oss. Tempo och nytänkande, bland annat.

I veckan har jag haft två tillfällen att fundera lite extra på hur vi som samhälle, bransch och individ ska möta klimatförändringarna och miljöarbetet i vardagen.

Dels har jag besökt våra danska ingenjörskollegor på FRI för att ge dem min bild av vad vi står inför.

Dels har jag intervjuat Swecos hållbarhetschef Andreas Gyllenhammar om hans bild av läget och vad vi måste göra.

Utgångspunkten i båda fallen har varit FNs klimatpanel, som presenterades för någon månad sedan, med mycket tydliga besked om situationen just nu: det är allvarligt.

Det är några saker som blivit extra viktiga för mig vid båda dessa tillfällen, utöver situationens allvarliga läge:

Det första är att det är bråttom. Vi har ett fönster på några år, då vi fortfarande kan påverka hur detta slutar. Den möjligheten måste vi ta. Alternativen är inte tilltalande.

Det andra är att vi måste söka nya lösningar, tänka innovation, tänka kreativt. Problemen vi ställs inför är ofta nya och kräver nya idéer, som inte minst går snabbt att implementera.

Ett tredje perspektiv är att åtgärderna som krävs är långt bortom vad enskilda individer klarar av. Vi måste självfallet flyga mindre och äta mindre kött, men sammantaget krävs det betydligt mer för att nå klimatmålen.

För oss som jobbar med ingenjörskunnande, stadsplanering, infrastruktur, ny teknik och innovationer är klimatutmaningen extra uppfordrande. Just vårt kunnande och våra perspektiv kommer att bli extra viktiga i arbetet med klimatfrågorna framöver. I synnerhet de perspektiv och det kunnande som vi har i Sverige och övriga nordiska länder lär behövas på många fler ställen runt om i världen framöver.

Nu behövs det bara ett än tydligare politiskt ledarskap, en ökad medvetenhet hos företag och individer och därtill en lång rad kraftfulla åtgärder för att ro detta i land.

Det borde inte vara så svårt, tänker jag.

*

Ni har väl inte missat att vi på måndag den 12:e november har seminarium och presentation av Investeringssignalen?
Läs mer här  –  Investeringssignalen och panelsamtal – Är det kris i bostadssektorn?

*

I helgen är det höstmarknad i kyrkan i Abrahamsberg. Målbilden är att ha burit dit mer saker än jag bär hem. Wish me luck.

Trevlig helg.