2019 – allvarets och förändringarnas år

De senaste åren har varit otroligt intensiva – de flesta av våra medlemsföretag kan vittna om rekord i både arbetstimmar och efterfrågan.

Men när vi nu strax lämnar ett år och kliver in i nästa kommer det att vara delvis andra perspektiv som måste få fokus.

Det finns flera skäl till detta.

Det första är att efterfrågan på tjänster kan komma att ändras – mycket talar för att det lär bli en justering på många håll. Det behöver fortfarande byggas, utvecklas och planeras. Men konjunkturen kan komma att ändras, med en hel del konsekvenser även för arkitekt- och ingenjörsföretagen. Det kommer att utmana oss, men jag tror samtidigt att det kan stärka oss på många plan om vi navigerar rätt.

Det andra skälet är att vi kommer allt närmare helt nya arbetssätt, där digitaliseringen i grunden ändrar hur vi gör och vad vi gör. Jag tror att 2019 kommer att vara ett mycket viktigt år i den omställningen. Även detta kommer att bli en utmaning, men med vårt kunnande borde våra medlemmar kunna gå stärkta ur en sådan omställning.

Det tredje skälet är att klimatförändringarna blir allt mer uppenbara och behovet av åtgärder allt mer brådskande. Våra medlemmar har en nyckelkompetens i klimatomställningen. Jag är övertygad om att vi kommer att få väldigt mycket att göra drivet av ökade insikter hos allt fler om att mer behöver göras snabbt. Detta arbete måste accelerera och tas på högsta allvar.

Det kommer att krävas mycket av våra medlemmar framöver: förändringarna i vår omvärld är stora och ritar om kartan ordentligt.

Men jag är inte orolig. Våra medlemmars leverans av innovation kombinerat med kunskap, nytänkande kombinerat med erfarenhet, kreativitet kombinerat med långsiktighet, är precis vad som kommer att efterfrågas 2019. Mer än någonsin.

Med den känslan slår jag ihop datorn för året och tar ledigt några dagar. Nästa blogg borde landa hos dig i början av januari.

 

*

Julhelgen tillbringas till stor del i de småländska skogarna, och min plan är att lägga fokus på att måla och läsa. En lagom blandning av skönlitterärt och fakta lär packas ner i väskan.

God jul och ett gott nytt år!