Livsavgörande insatser för världen

Sverige kan göra mer för att göra världen bättre. Och arkitekter och ingenjörer kan göra ännu mer.

Årets fredspristagare, Dr Denis Mukwege, har i veckan varit i både Oslo och Stockholm. Jag kommer i kväll att lyssna på honom på Waterfront och förhoppningsvis få tillfälle att ytterligare förstå utmaningarna i de båda Kongo-staterna.

Det är nog välkänt att många företag i vår sektor arbetar med biståndsrelaterade projekt. Inte minst behövs ingenjörskunnandet ofta vid naturkatastrofer, där exempelvis Sweco ofta kan bidra med kunnande. Vatten, sanitet, infrastruktur: det finns mycket att göra för att förbättra detta runt om i världen.

Ett projekt som i veckan fick extra belysning var det arbete som White Arkitekter gjort kopplat till en utbyggnad av Panzi-sjukhuset, det sjukhus i Bukavu i Kongo, där Dr Mukwege verkar.

Projektet är gjort pro bono och innehåller en mängd förslag, som tar hänsyn både till kultur, miljö och ekonomi på platsen. Läs gärna mer om projektet här.

När jag lyssnar på de som jobbar med projektet slår dig mig hur så många delar av branschens förmåga som kommer till uttryck i detta projekt.

Branschens arbete handlar nästan alltid om människor och våra fundamentala livsbetingelser – i detta fall en så avgörande sak som mödravård och förlossning.

Branschens arbete handlar nästan alltid om förståelse för plats och geografi – att sätta in projektet i sitt sammanhang, att skapa en helhet, exempelvis kopplat till materialval och byggtekniker.

Våra medlemmar förstår kulturer – att inse hur individer, familjer, kyrkor, livsbetingelser samspelar.

Våra medlemmar behöver därutöver väldigt ofta skapa ny kunskap för att lösa nya problem – forskning och innovation är tätt knutna till vår bransch och vårt arbete.

Potentialen i att öka internationaliseringen är enorm. I detta finns en stor kommersiell möjlighet.

I fallet Kongo måste andra verktyg till, och biståndsarbete blir en nödvändighet.

Behoven i länder som Kongo är många och jag vet alltför väl att många insatser måste till för att klara av både akuta och mer långsiktiga utmaningar.

Men potentialen i planering, grundat i djup kunskap om människor, teknik, kulturer, i kombination med forskning, innovation och nytänkande är enorm.

Och – vågar jag påstå – lite för outnyttjad.

**

I helgen kommer julkort att färdigställas, julklappar inköpas och – om jag hinner – julkorven stoppas. Men jag kommer också att unna mig en sovmorgon. De senaste dagarna har varit intensiva.