Utbildning

ABK 09 – fortsättningskurs

En fortsättningskurs i standardavtalet Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09.

Kursen ger en repetition av ABK 09 för att lägga en starkare grund för kunskaper i dokumentet. Kursen syftar också till att uppmärksamma situationer där du kan öka ditt företags intäkter, hur du kan förekomma att tvister uppkommer och hur du bör hantera skador och andra tvister om de väl uppkommer. Genom fallstudier ger kursen djupare och bredare kunskaper i diverse problem som kan uppkomma och förslag på lösningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete på ett arkitekt- eller teknikkonsultföretag använder ABK 09 och som för ditt företags räkning ingår avtal med kunder som baserar sig på ABK 09. Eftersom kursen går djupare in på problem som kan uppkomma vid avtals ingående eller vid avtalstillämpning lämpar sig kursen mycket väl för dig som har en chefsroll. Kursen vänder sig också till dig som kommer i kontakt med ABK 09 på annat sätt i din yrkesroll, till exempel inom ramen för en stödfunktion.

Föreläsare

Bo Svensson, Foyen Advokatfirma

Kursinnehåll

Kursen innehåller en repetition av delar av grundkursen samt tillämpning av avtalskunskaper i konkreta situationer enligt indelningen nedan.
• Avtalsrätt och lagar
• Behörighet och befogenhet
• Byggbranschens regelsystem
• Upphandlingsformer/Uppdragsformer
• Viktigare delar i ABK 09
• Fallstudier som baserar sig på verkliga problemsituationer vid avtals ingående eller vid tvister. Vi går igenom situationerna och hittar sätt att lösa dem på.
• Genomgång av bestämmelser som kan föreslås av kunder, bland annat internationella kunder, och vad man som leverantör bör tänka på i dessa fall.
• Frågestund

Förkunskaper

Du bör ha gått grundkurs i konsulträtt ABK 09 eller ha motsvarande kunskaper; vissa förkunskaper eller erfarenheter i ABK 09.

Avgift

5 400 kronor för medlemmar, 6 700 kronor för övriga (exkl moms). I avgiften ingår kursmaterial, lunch och fika.

Välkommen!

Tillfällen

Plats

Södra Hamngatan 53
Göteborg