Utbildning

ABK 09 – grundkurs

En utbildning i standardavtalet Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i ABK 09 och hur standardavtalet tillämpas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete på ett arkitekt- eller teknikkonsultföretag använder ABK 09 och som för ditt företags räkning ingår avtal med kunder som baserar sig på ABK 09 eller som på annat sätt kommer i kontakt med ABK 09 i yrkesrollen. Inga förkunskaper behövs.

Syfte

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i ABK 09 och till att uppmärksamma situationer där du vid ingående av avtal eller vid tillämpning av avtalet med små medel kan öka ditt företags intäkter. Kursen syftar även till att uppmärksamma hur du kan förekomma tvister i en avtalssituation och hur du bör hantera en skada eller annan tvist om den uppkommer.

Kursinnehåll

– Fast och lös egendom
– Avtalsrätt och lagar
– Behörighet/befogenhet
– Bevisfrågor
– Byggbranschens regelsystem
– Upphandlingsformer/uppdragsformer
– ABK 09
– Övningsuppgifter
– Frågestund

Föreläsare

Stockholm: Pernilla Samuelsson, Foyen Advokatfirma
Göteborg: Bo Svensson, Foyen Advokatfirma

Avgift

2 950 kronor för medlemmar, 3 950 kronor för övriga (exkl moms, inkl kursmaterial och fika)

Välkommen!

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.