Arbetsrätt

Arbetsbrist och omställning

 

En uppsägning på grund av arbetsbrist är en komplex handling som kräver flera steg. Här är det extra viktigt att allt görs på rätt sätt och i rätt ordning.

 

Misstag kan vara kostsamma och innebära onödigt besvär för alla inblandade. Tillsammans går vi igenom, steg för steg, hur du ska genomföra omställningen och arbetsbristprocessen på bästa möjliga sätt.

 

  • Förbereda förhandling med facket
  • När och hur ska du informera dina anställda och vad är det för information

  • Hur ska en uppsägningshandling se ut

  • Vilket stöd kan du och dina anställda få från TRR och TSL

  • När ska du varsla arbetsförmedlingen

  • Turordning och konsekvensanalys

 

Målgrupp:
Vi vänder oss till dig som är HR- eller personalchef eller har annan befattning med personalansvar

 

Pris

1150 exkl moms för medlemmar / 2700 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.