Arbetsrätt

Dataskyddsförordningen – vad gäller?

EU:s dataskyddsförordning antogs i april 2016. Förordningen ska börja tillämpas i maj 2018 då den ersätter den nu gällande personuppgiftslagen. Här går vi igenom vad förändringen innebär.

Under kursen går vi igenom förordningen med fokus på nyheter i förhållande till gällande regler i personuppgiftslagen. Vi diskuterar bland annat de förändrade förutsättningarna för att behandla personuppgifter, till exempel skärpta krav på samtycke, ökade krav på information till den registrerade, ökade krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling, skärpta sanktioner med mera.

Omfattning
Halvdagsutbildning

Dokumentation
Du får efter avslutad kurs med dig det underlag som använts vid utbildningen

Pris

1150 exkl moms för medlemmar / 2700 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.