Arbetsrätt

Den sjuka medarbetaren

När en anställd blir sjuk ställs krav på både arbetsgivare och anställd. Men vem avgör om en medarbetare är sjuk eller inte och hur mycket är arbetsgivaren skyldig att anpassa sin verksamhet innan en uppsägning pga sjukdom kan göras?

Vår arbetsrättexpert går igenom fall från verkligheten som avgjorts i domstol och ger Dig utifrån dem insyn i regelverket kring uppsägning pga sjukdom i allmänhet men också med visst fokus på alkoholsjukdom. Utbildningen tar dessutom upp frågor om uppsägning och avsked kopplat till narkotika och slutligen om drogtester ur arbetsrättslig synpunkt.

Utbildningen berör även övergripande om vad som gäller i sjukskrivningsprocessen och rätten till sjuklön och läkarintygets betydelse samt möjligheten till förstadagsintyg. Fokus i utbildningen är främst på vad som gäller när anpassning inte längre är möjlig och sjukskrivningen mynnar ut i uppsägning på grund av sjukdom eller i en överenskommelse. Sedan januari 2019 finns en möjlighet att via TRR, kollektiva försäkring för tjänstemän få stöd till den enskilde vid uppsägning pga sjukdom.

Önskar Du djupare kunskap om läkarintyg, sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och de nya föreskrifterna om anpassning som kommer under år 2019 rekommenderar vi att Du kompletterar denna utbildning med Rättigheter och skyldigheter i samband med sjukskrivning och läkarintyg som hålls av Almegas arbetsmiljöexpert.

Målgrupp:
Vi vänder oss till dig som har någon form av arbetsledande funktion eller som önskar kunskap om hur Du skall hanterar sjukfrånvaro och uppsägningar pga sjukdom i verksamheten.

Pris

1150 exkl moms för medlemmar / 2700 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.