Arbetsrätt

Diskrimineringslagen – aktiva åtgärder

En arbetsgivare har enligt Diskrimineringslagen en skyldighet att arbeta förebyggande för att motverka att diskriminering och trakasserier uppstår på arbetsplatsen. Tillsammans med våra experter på diskriminering och arbetsmijö lär vi dig att arbeta förebyggande med diskriminering och få stop på sexuella trakasserier ( #metoo ) och trakasserier.

På den här kursen går vi igenom det du som arbetsgivare ska tänka på gällande aktiva åtgärder och hur du kan lägga upp arbete med fokus på de ändringar som trädde i kraft 1 januari 2017. Sedan januari 2017 gäller det aktiva arbetet samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetsgivaren har vidare en skyldighet att ta fram rutiner och policy för att motverka trakasserier och sexuella trakasserier. Dessutom skall arbetet i vissa avseenden också främja att underrepresenterade grupper kommer in på arbetsmarknaden.

Diskrimineringslagen består av två kompletterande funktioner; förbudet mot att diskriminera och kravet att arbeta förebyggande för att diskriminering ska uppstå. Under kursen går vi igenom det ramverk lagen ställer upp och de områden aktiva åtgärder ska bedrivas inom. Vad det nya dokumentationskravet innebär och kraven på riktlinjer och policys.

Vad får Du med dig av utbildningen:
Efter genomgång på utbildningen har Du fått kunskap och insyn i hur fack och arbetsgivaren tolkar reglerna, hur samverkan med fack och arbetstagare skall ske och flera goda exempel från verkligheten på hur Du som arbetsgivare kan arbeta med det förebyggande arbetet i diskrimineringslagen.

Observera att den här kursen inte tar upp hantering av lönekartläggning som också är en del av de aktiva åtgärderna. En genomgång av lönekartläggningsreglerna kan du få i vår separata kurs Lönekartläggning på ett enkelt sätt.

Målgrupp:
Vi vänder oss till dig som är HR- eller personalchef, har annan befattning med personalansvar och som arbetar med eller är intresserad av likabehandlingsfrågor.

Pris

1150 exkl moms för medlemmar / 2700 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.