Medlemsmöte

Extra stämma i Innovations­företagen

Den 23 juni klockan 13.00 kommer Innovationsföretagen att hålla extra stämma för att göra fyllnadsval till styrelsen. Anledningen till den extra stämman är att styrelseledamoten Jan Mattsson inte längre kvarstår i en ledande befattning på Sweco.

Utöver formaliapunkter består agendan alltså bara av fyllnadsvalet till styrelsen.

Stämman beräknas att ta maximalt 15 minuter.

Anmälan görs till helena.arvidsson@innovationsforetagen.se

Tid