Arbetsrätt

Facket och företaget – vad gäller?

Har en facklig förtroendeman alltid rätt till ledighet för sitt fackliga uppdrag och ska det vara betald ledighet och i vilka sammanhang har den fackliga förtroendemannen rätt till information och hur ska den förmedlas?

Ibland kan det vara svårt att veta vad som gäller för fackliga förtroendemän och deras rätt till insyn och förhandlingsrätt i verksamheten. Vi går igenom var gränsen går till informationsplikten och förhandlingsskyldigheten och vad behöver man som arbetsgivare förhandla. Du får kännedom om vad som räknas som facklig verksamhet samt kunskap om rätt till facklig ledighet och när den ska vara betald. Var går gränsen och vilken möjlighet till påverkan arbetsgivaren har i dessa frågor.

Målgrupp:
Vi vänder oss i första hand till företag med kollektivavtal

Pris

1150 exkl moms för medlemmar / 2700 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.