Seminarium

Fler innovationer i tjänstesektorn

Hur kan kollektivavtal och ledning av innovation skapa rätt förutsättningar för medarbetare och företag att utvecklas tillsammans?

Välkommen till detta kunskapsseminarium om innovationskraft i näringslivet, som arrangeras av Innovationsföretagen, Sveriges Ingenjörer och Vinnova.

Den kunskapsintensiva tjänstesektorn är avgörande för att skapa nya jobb och tillväxt. Det finns dock potential för ett ännu starkare värdeskapande och innovationer som skapar ökad lönsamhet och tillväxt. Här spelar samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och forskningsfrämjare en avgörande roll.

Magnus Höij, Innovationsföretagen, Ellinor Bjennbacke, Sveriges Ingenjörer och Magnus Karlsson, RISE, kommer att samtala kring frågan hur kollektivavtal och innovationsledning kan skapa rätt förutsättningar för medarbetare och företag att utvecklas tillsammans.

Sveriges Ingenjörer kommer presentera sin innovations- och konjunkturrapport, vilken blir en utgångspunkt för samtalet. Semcon berättar om sitt arbete kring innovation. RISE berättar om innovationsledning. PRV bidrar med kunskap kring värden i kunskapsintensiva tjänsteföretag.

Moderator: Anders Persson, näringspolitisk chef, Innovationsföretagen

Inbjudan och anmälan till seminariet finns här.

Tid

  

Plats

Citykonferensen
Malmskillnadsgatan 46
Stockholm