Seminarium

Hur klarar tjänste­företagen turbokonkurrensen?

Tjänstesektorn står för en allt större del av Sveriges export och företagen utsätts för en hårdnande global konkurrens. Tjänstesektorns konkurrenskraft hotas nu av kompetenskrisen på den svenska arbetsmarknaden, vilket leder till utflyttning av jobb och företag. Storbritannien är det näst största mottagarlandet av svensk tjänsteexport, vilket innebär att Brexit kan ställa till problem framöver.

Välkommen till ett seminarium där vi granskar de kunskapsintensiva tjänsteföretagens internationella konkurrenskraft och diskuterar hot och möjligheter för den svenska tjänsteexporten. På seminariet presenterar vi flera skarpa förslag för att förbättra tjänsteföretagens internationella konkurrenskraft.

I samband med seminariet släpps även rapporten Kunskapsintensiva tjänsteföretag – en motor för tillväxt och export.

Medverkar gör bland annat:
Carl Bäckstrand, vVD White
Karin Schreil, VD Fuijitsu Sverige
Mathias Tegnér, (S), ledamot Näringsutskottet
Annika Qarlsson, (C), ledamot Näringsutskottet
Lotta Olsson, (M), ledamot Näringsutskottet
Camilla Brodin, (KD), ledamot Näringsutskottet

Fredrik Voltaire, arbetsmarknadsekonom Almega presenterar rapporten
Andreas Åström, chef för påverkan och kommunikation Almega

Moderator: Magnus Höij, Förbundsdirektör Innovationsföretagen

Seminariet arrangeras av Almega i samarbete med Innovationsföretagen och IT&Telekomföretagen.

Sturegatan 11, kl 12:00-13:00, lunchwrap serveras från kl 11.30.

Klicka här för att komma till anmälan.

Varmt välkommen!

Tid

  

Plats

Sturegatan 11