Utbildning

Juridik för konsulter – fördjupningskurs

Under denna halvdagskurs fördjupar vi oss i tillämpningen av standardavtalen och närliggande frågor. Vid kursen läggs också särskild vikt vid fördjupade diskussioner och erfarenhetsutbyte med kollegorna i branschen.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

  • Fördjupning i väsentliga delar av ABK
  • Vad händer i domstolarna – sammandrag av årets domstolsavgöranden
  • Att arbeta i uppdrag med fast arvode
  • Att tänka på vad gäller personuppgiftsbiträdesavtal som kontraktshandling
  • Särskilda frågor när avtalet går via en konsultmäklare
  • När uppstår konflikter i konsultuppdrag och hur kan vi förebygga att konflikter uppstår?
  • Framåtblick – hur kommer konsultbranschen utvecklas framöver och ger standardavtalen rätt förutsättningar för utveckling?

Förkunskaper

Deltagande i denna kurs förutsätter att du har grundläggande kunskaper i ABK och erfarenhet av att tillämpa ABK i arbete som arkitekt eller teknisk konsult. Även du som deltagare förutsätts dock delta aktivt i denna fördjupningskurs och bidra till diskussioner utifrån egna erfarenheter och kunskaper.

Avgift

3.000 kronor per deltagare (medlemsrabatt: 1.000 kronor). I avgiften ingår kursmaterial och eftermiddagsfika. Moms tillkommer.

Helena Dahlberg

Kursledare

Kursen hålls av Helena Dahlberg, vår förbundsjurist, med över tio års erfarenhet av att hålla kurser för såväl entreprenörer, konsulter och byggherrar inom samhällsbyggnadssektorn.

Övrig information

Anmäl dig senast två veckor före utsatt kurstillfälle. Antal platser är begränsat. Innovationsföretagen förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälningar.

Av- och ombokningsregler

Vid avbokning gäller följande:

Sker avbokning senare än 15 dagar före start debiteras hela kursavgiften.

Deltagandet kan kostnadsfritt överlåtas till annan person inom företaget.

 

Information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du här Dataskyddspolicy

Tillfällen