Almedalen

Kommunikationsutmaning – Hur kommunicerar vi samhällsnytta?

Arkitekt- och Ingenjörs­företag är en stor det av samhällsbyggandet, de bidrar bland annat till att skapa innovativa lösningar för det smarta samhället. Men hur kommuniceras värdet av det som skapas?

Ta del av olika projekt där kommunikationen har varit en viktig framgångsfaktor. Panelen som består av kommunikationschefer från Arkitekt- och Ingenjörs­företag diskuterar utmaningar och möjligheter i samhällskommunikationen.

 

Medverkande:
Magnus Höij, Moderator, Vd Svenska Teknik&Designföretagen
Linus Almqvist, Kommunikations- och marknadsdirektör, Ramboll
Emelie Mannheimer, Marknads- och Kommunikationschef, Tengbom
Emma Månson, Kommunikationschef, Sweco
Karolina Gerdin, Kommunikationschef, BSK
Linda Fritzner, Kommunikationschef, AIX
Sandra Plavinskis, Kommunikationschef, Tyréns

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby