Almedalen

Hur kan kod och uppföljning leda till kortare betaltider i näringslivet?

Frågan om rimliga betaltider mellan företag har varit en hett debatterad fråga. Långa betaltider i näringslivet hämmar företagens tillväxt och förutsättningar att anställa. Detta har en rad undersökningar visat. Problemet är att utvecklingen i Sverige går åt fel håll – betaltiderna blir längre.

Flera av Sveriges största företag har tagit initiativ till en etisk kod i syfte att korta betaltiderna i näringslivet. Samtidigt har regeringen presenterat ett lagförslag om redovisningskrav på storföretagen för att synliggöra hur betaltider tillämpas. Kommer dessa åtgärder leda till att betaltider blir kortare? Kommer vi se en ny betaletik i näringslivet där max 30 dagar åter blir en norm?

 

Medverkande:
Anna-Lena Bohm, ordförande, SME-kommittén
Niklas Johansson, statssekreterare, Näringsdepartementet
Günther Mårder, Vd, Företagarna
Maria Ovsiannikow, Vd, Dakki Entreprenad AB
Anders Persson, Näringspolitisk chef, Svenska Teknik&Designföretagen
Fredrik Backman, Vd, Intrum Sverige

Tid

  

Plats

Strandvägen 8
621 55 Visby