Seminarium

KVIST och Svenska Teknik&Design­företagen – Välkommen på frukostseminarium om Projekt Slussen

Tisdagen den 27 november anordnar det kvinnliga ingenjörs- och arkitektsällskapet KVIST och Svenska Teknik&Designföretagen ett frukostseminarium för kvinnliga ingenjörer, arkitekter, projektledare och specialister i Stockholm.

Morgonens tema är Slussen! Vi har bjudit in Lisa Jacobsson, biträdande projektchef på Projekt Slussen, Stockholms stad. Lisa kommer att berätta om Projekt Slussen utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv. Vi kommer att få en inblick i vad som händer i projektet och hur området byggs om och anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare.

Under morgonen kommer det även finnas tid för att mingla och nätverka – och vi bjuder självklart på frukost.

Tillfällen

Plats

Sturegatan 11