Seminarium

Medlemslunch: Hyperloop

Svenska Teknik&Designföretagen Region Väst bjuder in till medlemslunch fredagen den 14 september kl 11.30-13.00.

Hyperloop är ett nytt transportslag för persontrafik och varor med en teknik som baseras på mindre fordon i rör med lågt lufttryck för att minska luftmotstånd och energibehov. Det är snabbare än tåget mera likt flyget, med mindre påverkan än att bygga för tåg och lägre kostnad för användarna. Hyperloop kan bygga ihop hela Östersjöregionen, skapa nya förbindelser över hela Norden och förändra våra föreställningar om pendlingsavstånd.

Ramboll har arbetat med förutsättningar för Hyperloop i Norden under flera år, från idéstudien om en förbindelse mellan Stockholm och Helsingfors, till dagens projekt kring regelutveckling och testanläggning. Malcolm Sjödahl är ansvarig för affärsutveckling på Ramboll i Sverige. Han har varit med sedan början och kommer att berätta om utvecklande bolag, tekniken och samhällsnyttan.

Anmäl dig senast den 10 september. Evenemanget är kostnadsfritt. Antal platser är begränsat.

Välkommen!

Malcolm Sjödahl, ansvarig för affärsutveckling på Ramböll, informerar om projektet.

Tillfällen

Plats

Ramboll
Vädursgatan 6
412 50 Göteborg