Medlemsmöte Seminarium

Medlemslunch och årsmöte: Framtidens kollektivtrafik

Välkommen till Innovationsföretagen Västs medlemslunch med efterföljande årsmöte. Föreläsare på seminariet är Lars Backström, vd Västtrafik.

Agenda:
11:30-12:00 Lunch
12:00-13:00 Framtidens kollektivtrafik, föreläsare: Lars Backström, vd Västtrafik

Direkt efter seminariet hålls ett formellt årsmöte, kl 13:00-ca 13:30.

Dagordning till årsmötet (prel):
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringsman
4. Mötets behöriga utlysande
5. Föredragning av verksamhetsberättelse för 2018-2019
6. Val av ordförande i styrelsen på 1 år
7. Val av övriga ledamöter, 6 st, i styrelsen på 1 år
8. Val av suppleanter, 2 st, i styrelsen på 1 år
9. Val av valberedning på 1 år
10. Övriga frågor
11. Årsmötets avslutande

Anmäl dig senast den 19 april. Evenemanget är kostnadsfritt. Antal platser är begränsat.

Välkommen!

 

 

Tillfällen

Plats

Palace
Södra Hamngatan 2
Göteborg