Standardavtal Utbildning

Så tillämpas ABK 09

Kursen hålls digitalt/via teams.

Under denna kurs går vi igenom tolknings- och tillämpningsfrågor i uppdrag med ABK som riskerar att leda till tvister. Med utgångspunkt i ett antal tvister från allmänna domstolar fördjupar vi oss i:

  • konkreta frågeställningar som uppkommer vid tillämpning av ABK,
  • hur respektive part agerat och resonerat i specifika tvistesituationer,
  • lärdomar som kan dras och hur liknande problem kan förebyggas.

Den som vill har även möjlighet att ta upp egna exempel på tvistesituationer för en analyserande diskussion i gruppen. Kursen hålls digitalt men med goda möjligheter till interaktion och diskussion.

Målgrupp/förkunskaper

Kursen är anpassad till arkitekter och tekniska konsulter med grundläggande kunskaper om ABK. För att få ut så mycket som möjligt av kursen rekommenderar vi därför att deltagarna först tillgodogjort sig grundläggande kunskaper om standardavtalet ABK, se vår kurs ”Grundkurs i ABK 09”, men det är inget krav för deltagande.

Kursledare

Kursen hålls av vår förbundsjurist Helena Dahlberg med över tio års erfarenhet av att hålla kurser för såväl entreprenörer, konsulter och byggherrar inom samhällbyggnadssektorn.

Även du som deltagare förutsätts delta aktivt och bidra till diskussioner utifrån egna erfarenheter.

Kursavgift

3.450 kronor
Medlemmar: 1.950 kronor

Moms tillkommer.

Standardkontrakt ABK 09

Vi rekommenderar att du har standardkontraktet ABK 09 tillgängligt under kursen. Om du inte redan har detta så finns det att köpa hos Svensk Byggtjänst, både tryckt och digital version – länk till ABK 09 på byggtjanst.se.

Välkommen med din anmälan!

Tillfällen