Arbetsrätt

Skydda företagets tillgångar: företagshemligheter, konkurrens och värvningsförbud

För många tjänsteföretag är de viktigaste tillgångarna kundlistan och personalen. Här kommer kursen som går igenom hur du skyddar dina tillgångar.

Ofta ställs frågan: Hur kan vi skydda företagets materiella tillgångar? Hur kan vi skydda företaget mot anställda som slutar och försöker ta med sig kunder eller kollegor? Hur skriver vi bra anställningsavtal med såväl VD som anställda? På den här kursen går vi igenom hur långt sträcker sig den anställdes lojalitetsplikt samt vilka konkurrensbegränsningar som gäller när anställningen avslutas. Vidare går vi igenom vad som gäller i fråga om företagets information, konkurrensklausuler, värvningsförbud och sekretess. Vi drar lärdom av verkligheten och går igenom aktuella rättsfall och praktiska exempel. Under kursen kommer du få tips och råd samt förslag på reglering i avtal med VD och övriga anställda.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är chef, arbetsledare med personalansvar eller på något sätt hanterar anställda i ditt dagliga arbete.

Pris

1150 exkl moms för medlemmar / 2700 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.