Arbetsrätt

Undvik de svåra uppsägningarna – gör rätt från början

Hur ska man som arbetsgivare agera för att undvika långa rättstvister för att man har sagt upp en anställd som inte fungerar i sin roll?

Att behöva säga upp en anställd grundat på personliga skäl är en av de svåraste balansgångarna en arbetsgivare kan gå. Är skälen godtagbara och tillräckliga för en uppsägning eller ett avskedande? Hur vet man som arbetsgivare när man gjort allt som krävs eller när det finns mer att begära? Situationen är ofta inte lätt att överblicka och konsekvenserna av ett dåligt beslut kan bli svåra och kostsamma. Detta framgår inte minst av Arbetsdomstolens domar när det gäller personliga skäl och avskedande. Under den här kursen får du en genomgång av det juridiska regelverket för vad som gäller vid uppsägning av personliga skäl. Vidare får du tips och råd kring hur du som arbetsgivare hanterar en problematisk anställd. Vi reder ut; kan brottslighet, sjukdom, alkoholism eller liknande problematik vara grund för uppsägning? Vi går även igenom aktuella rättsfall och praktiska exempel samt skadeståndsfrågor.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som HR-ansvarig, HR-specialist, personalchef, förhandlingschef eller till dig som annars arbetar med företagets arbetsrättsliga frågor och behöver fördjupa dina kunskaper.

Pris

3500 exkl moms för medlemmar / 4950 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.