Utbildning

Uppdragsledar­utbildning i Stockholm VT 2019 – Uppstart

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen skräddarsydda utbildning för uppdragsledare.

Utbildningens innehåll har under årens lopp kontinuerligt utvecklats för att täcka upp aktuella ämnen och ger nu grundläggande kunskaper inom områdena ledarskap, bygglagstiftning, avtal och juridik, beställarens förväntningar på konsulten, kvalitets- och miljöledning i uppdrag, arbetsmiljöledning, energi- och miljöklassificering av byggnader samt affärsorienterat kunskapsföretag.

Utbildningen består av nio tillfällen à 4 timmar under hela vårterminen med uppstart den 5 februari och avslut den 4 juni.

Läs mer om utbildningen

Tid

  

Plats

Sturegatan 11
114 36 Stockholm