Hoppa till innehåll

Uthyrningslagen – tolkning och tillämpning

De flesta av innovationssektorns konsulter arbetar under arbetsgivarens ledning och kontroll. Då detta inte handlar om bemanning blir uthyrningslagens regler inte heller tillämpliga. Trots detta skulle resurskonsulter i mer bemanningsliknande uppdrag i undantagsfall, och under vissa förhållanden, potentiellt kunna komma att bedömas som bemanning.

De flesta av innovationssektorns konsulter arbetar under arbetsgivarens ledning och kontroll. Då detta inte handlar om bemanning blir uthyrningslagens regler inte heller tillämpliga. Trots detta skulle resurskonsulter i mer bemanningsliknande uppdrag i undantagsfall, och under vissa förhållanden, potentiellt kunna komma att bedömas som bemanning.

Det är därför viktigt att förstå regelverket och bedömningarna som görs från fall till fall. 24-månadersregeln aktualiseras när bemanningspersonal är anställd i syfte att hyras ut till kund, och har varit hos en och samma kund (på samma driftsenhet) under 24 månader (under en 36 månaders period), och det bedöms handla om ”bemanning”.

När bemanningspersonal varit hos en kund under 24 månader (tiden börjar räknas från och med 1 oktober 2022) blir kunden skyldig enligt uthyrningslagen 12a § att erbjuda personen antingen tillsvidareanställning eller två månadslöner.

Bedömningen av om konsulten anses arbeta med ”bemanning” beror på omständigheterna i det aktuella fallet, där flera faktorer spelar in. Mer om det här kommer vi att diskutera under webbinariet. Vi kommer att gå igenom hanteringen av den nya regeln samt hur affärsavtal, anställningsavtal och den faktiska situationen kan påverka bedömningen av om uthyrningslagen blir tillämplig.

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till chefer, HR och VD på Innovationsföretagens medlemsföretag.

Föreläsare

Kajsa Eldin, förhandlingschef, och Helena Dahlberg, jurist, INNOVATIONSFÖRETAGEN

Praktiska detaljer

Du som deltagare har möjlighet att ställa frågor via chatt under webbinariet. Länk till webbinariet skickas ut dagen innan.

Avgift

Webbinariet är kostnadsfritt och vänder sig till Innovationsföretagens medlemmar.

Det finns i nuläget inga bokningsbara tillfällen för den här aktiviteten.

Välj tillfälle
Boka
Intresseanmälan
Har du frågor om aktiviteten?
Hör av dig

{{ contact.name }}

{{ contact.title }}

{{ contact.phone }} {{ contact.cellphone }} {{ contact.email }}