Seminarium

Välkommen till publiceringen av bolagen bakom näringslivets Uppförandekod för betaltider

Frågan om rimliga betaltider mellan företag har varit en hjärtefråga för de initiativtagande organisationerna bakom Föreningen för effektiva affärstransaktioner i många år, och vi är därför väldigt glada över att äntligen kunna presentera de företag som ställt sig bakom näringslivets Uppförandekod för betaltider.

Anders Persson och Anna Winblad von Walter, som representerar Föreningen för effektiva affärstransaktioner, kommer att presentera föreningens arbete för att korta betaltiderna i Sverige samt de bolag som står bakom den Uppförandekod som näringslivet själva tagit fram.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg berättar om regeringens arbete under den gångna mandatperioden – till stöd för främjandet av hållbara affärsrelationer, ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft.

Läs inbjudan i sin helhet här

Läs om föreningen här 

Svenska Teknik&Designföretagen är initiativtagare till Föreningen för effektiva affärstransaktioner.

Tid

  

Plats

World Trade Center (ingång från huvudentrén Klarabergsviadukten 70 alt Kungsbron 1)
Stockholm