Almedalen Seminarium

Värdeskapande ingenjörer i värdeskapande tjänste­företag

Tjänstesektorn har stor betydelse för att skapa nya jobb och tillväxt i Sverige. Det finns dock potential att få fram fler innovationer för att skapa ökad lönsamhet och tillväxt. Lagar, regleringar och kollektivavtal ger utrymme för ökat samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare – hur kan dessa och andra verktyg bidra till att öka innovationskraften?

Medverkande

  • Nils Karlson (vd Ratio)
  • Anders Persson (näringspolitisk chef Innovations­företagen)
  • Camilla Frankelius (förhandlingschef Sveriges Ingenjörer)
  • Staffan Bjurulf (expert Sveriges Ingenjörer)
  • Maria Lindfelt (HR & Communications Director WSP)
  • Peter Nordlund (varumärkesjurist PRV)
  • Hanna Byström (förhandlingschef Innovations­företagen)

Moderatorer

Magnus Höij och Ellinor Bjennbacke

Seminariet arrangeras av Innovationsföretagen tillsammans med PRV och Sveriges Ingenjörer.

Tid

  

Plats

Tjänsteföretagens hus
Almedalens hotel
Strandvägen 8
Visby