Medlemsmöte

Workshop kring nyanlända och kompetens­invandring

Svenska Teknik&Designföretagens Kompetensförsörjningsråd bjuder in till en workshop om hur vi tillsammans bättre kan ta tillvara de resurser som finns bland nyanlända.

Vi kommer även diskutera kompetensinvandring samt samverkan med Young Professionals, som kommunicerar branschen mot studenter.

Anmälan sker via mejl eller telefon till: david.cramer@std.se , tel 08-762 67 02

Hör av dig till David om du vill veta mer.

Välkommen!

OBS! Kan du inte vara med denna gång kanske du vill medverka i rådet framöver?

Kompetensförsörjningsrådet träffas 2-4 ggr/år och diskuterar frågor som rör kompetensförsörjningsområdet, både för samverkan mellan företagen och som inspel till Svenska Teknik&Designföretagens löpande arbete. Hör av dig till David Cramér om du vill vara med.

Tid

  

Plats

Sturegatan 11
114 36 Stockholm