Avtalsförhandlingar

Den svenska modellen för reglering av arbetsmarknaden består av två delar: ett grundläggande regelverk av lagar som gäller för alla och därtill kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren i varje bransch. Ett kollektivavtal gäller under en viss period, normalt mellan ett till tre år. Målsättningen är att ett nytt avtal tecknas innan det tidigare löper ut.

Innovationsföretagen har tre avtal –
ett med Sveriges Ingenjörer, ett med Unionen och ett med
Sveriges Arkitekter.