Innovations­företagens nya rapportserie ”Innovation för” belyser nyskapande innovationer som lyfter Sverige

Nu lanserar Innovations­företagen ”Innovation för”, en rapportserie som belyser nyskapande innovationer och nya lösningar från förbundets medlemmar och lyfter fram röster från människorna bakom innovationerna.

Våra medlemmar representerar Sveriges främsta ingenjörer, arkitekter och samhällsbyggare, och bidrar dagligen med smarta, innovativa lösningar som driver utvecklingen framåt. På samma gång har vi mycket att lära av varandra och mycket att vinna på att dela kunskap och idéer mellan aktörer och över branschgränser.

Därför lanserar Innovations­företagen rapportserien ”Innovation för”, som riktar fokus till förbundets medlemmar och de spännande innovationer och projekt som de alla bidrar med. Under olika teman lyfter rapporterna konkreta innovationer och nya perspektiv, med både exempel från medlemmarnas egna projekt och röster från branschen.

Den första utgåvan i serien, ”Innovation för byggande”, fokuserar på den snabba omställning som nu håller på att ske inom byggande.

Vi har frågat Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovations­företagen, om rapporten:

Vad är bakgrunden till lanseringen av rapportserien ”Innovation för”?

Vårt näringsliv och vårt samhälle ställs inför nya utmaningar och krav, där innovation och problemlösning är nödvändiga för att nå de mål vi satt ut, oavsett om det handlar om hållbarhet, ekonomi eller livsmiljöer. Med den här rapportserien vill vi visa på den kraft och vilja som finns hos våra medlemmar i att bli en ännu mer aktiv aktör i samhällets och näringslivets utveckling. Vårt kunnande kring teknik, arkitektur, samhällsplanering, management och mycket annat har en enorm kraft som vi behöver lyfta fram än mer. Det är det vi vill göra med rapportserien

Genom att visa på kunskapsbredden och de lösningar som våra medlemmar kan ta fram vill vi bidra till en ökad kunskapsdelning och samverkan som spänner sig över branscher och kompetensområden.

Vad har vi att vänta oss i den första rapporten ”Innovation för byggande”?

Många av våra medlemmar jobbar nära byggsektorn och bidrar till både projektledning, design och teknikkunnande till både stora och små byggprojekt. Det händer mycket inom byggsektorn, men det är också en sektor som har mycket kvar, inte minst kopplat till innovation, digitalisering och internationalisering. Vi hoppas att rapporten ”Innovation för byggande” kan visa på några av de projekt där våra medlemmar bidragit till utveckling, men också lyfta fram några av de röster som vill se ännu mer utveckling och innovation inom byggsektorn.

Hela rapporten finns att läsa här:

Innovation för byggande

Läs rapporten här

Andra medlemsförmåner

Förutom kollektivavtal, rådgivning i arbetsgivare- och avtalsfrågor via Almegas jour eller regionala kontaktpersoner, tillgång till Arbetsgivarguiden, som hjälper dig att göra rätt i djungeln av avtal, lagar och praxis som gäller på den svenska arbetsmarknaden ingår även detta i ditt medlemskap.

  • Juridisk hjälp vid arbetsrättsliga tvister, biträde vid förhandlingar med fackliga organisationer
  • Tillgång till Innovations­företagen och Almegas utbud av utbildning, alltid senaste informationen om aktuella arbetsgivarfrågor
  • Marknadsbevakning och statistik i form av Branschöversikten och Investeringssignalen
  • Nyhetsbrevet Medlemsnytt med nyheter, bransch- och medlemsinformation Inbjudningar till seminarier, utbildningar och möten kring aktuella branschfrågor
  • Tillgång till rådgivning i försäkringsfrågor som berör dina medarbetare
  • Tillgång till försäkringar i Innovations­företagens och Almegas försäkringsutbud, t.ex. konsultansvarsförsäkring och sjukvårdsförsäkring
  • Möjlighet att påverka och vara uppdaterad kring näringspolitiska frågor i branschen som berör ert företag
  • Tillgång till nätverk, råd och arbetsgrupper
  • Juridisk rådgivning kring offentlig upphandling och affärsavtal genom Advokatfirman Foyen

BLI MEDLEM

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Du färdigställer din ansökan

När vi haft kontakt färdigställer du din ansökan och skickar in till oss. Du kan behöva komplettera med handlingar som till exempel tillstånd från myndigheter, registreringsbevis och underlag från Skatteverket. Läs gärna mer om vad som krävs för att bli medlem i Innovations­företagen nedan.

Din ansökan behandlas

När din ansökan är fullständig behandlar vi den så skyndsamt som möjligt. Därefter hoppas vi kunna välkomna dig som medlem i Innovations­företagen!

När du fyller i kontaktformuläret innebär det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som du anmält som kontaktperson. Detta för att vi ska kunna återkoppla med rätt information. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.

 

Intresseanmälan