KOMMUNIKATIONSRÅDET

”Kommunikationsrådet ska öka kännedomen om branschen, genom att synliggöra vad vi gör och vad vi skapar för värde tillsammans.”

Under 2018 arrangerade rådet en seminarium tillsammans under Almedalsveckan.

”Kommunikationsutmaning – hur kommunicerar vi samhällsnytta?”

Arkitekt- och ingenjörs­företag är en stor del av samhällsbyggandet, de bidrar bland annat till att skapa innovativa lösningar för det smarta samhället. Men hur kommuniceras värdet av det som skapas?

Medverkande:
Magnus Höij, Moderator, Innovationsföretagen (fd.Svenska Teknik&Design­företagen), Linus Almqvist, Kommunikations- och marknadsdirektör, Ramboll, Emelie Mannheimer, Marknads- och Kommunikationschef, Tengbom, Emma Månson, Kommunikationschef, Sweco, Linda Fritzner, Kommunikationschef, AIX

 

Kommunikationsrådet träffas kvartalsvis för att diskutera branschfrågor, vill du vara med?
Kontakta Linnea Kvist, kommunikationschef på Innovationsföretagen.

Kontaktperson