KOMMUNIKATIONSRÅDET

”Kommunikationsrådet ska öka kännedomen om branschen, genom att synliggöra vad vi gör och vad vi skapar för värde tillsammans.”

 

Under 2019 arrangerade rådet en seminarium tillsammans under Almedalsveckan.

”Kommunikationsutmaning – hur skapar vi en innovationskultur för samhällsnytta?”

Arkitekt- och ingenjörs­företag utvecklar morgondagens tekniska lösningar, bygger nya samhällen och har en stor kunskap om hur vi kan möta de problem och samhällsutmaningar som står framför oss. Men hur skapar man ett medarbetarengagemang och en innovationskultur som lyfter samhällsnyttan? Vilka utmaningar och möjligheter finns?

Medverkande: Emelie Mannheimer (kommunikationschef Tengbom), Emma Månson (kommunikationschef Sweco), Linus Almqvist (kommunikationschef Ramboll), Katarina Gentzel (seniorkonsult och författare, Gullers Grupp). Moderator: Magnus Höij, förbudsordförande Innovationsföretagen.

Kommunikationsrådet på Almedalen.
Kommunikationsrådet på Almedalen 2019.

 

Under 2018 arrangerade rådet en seminarium tillsammans under Almedalsveckan.

”Kommunikationsutmaning – hur kommunicerar vi samhällsnytta?”

Arkitekt- och ingenjörs­företag är en stor del av samhällsbyggandet, de bidrar bland annat till att skapa innovativa lösningar för det smarta samhället. Men hur kommuniceras värdet av det som skapas?

Medverkande: Linus Almqvist, Kommunikations- och marknadsdirektör, Ramboll, Emelie Mannheimer, Marknads- och Kommunikationschef, Tengbom, Emma Månson, Kommunikationschef, Sweco, Linda Fritzner, Kommunikationschef, AIX, Magnus Höij, Moderator, Innovationsföretagen (fd.Svenska Teknik&Design­företagen),

Kommunikationsrådet på Almedalen 2018.
Kommunikationsrådet på Almedalen 2018.

 

Kommunikationsrådet träffas kvartalsvis för att diskutera branschfrågor, vill du vara med?
Kontakta Linnea Kvist, kommunikationschef på Innovationsföretagen.