Kriget i Ukraina

Rysslands attack mot Ukraina är oförsvarlig och kommer få långtgående konsekvenser för oss alla. Läget i Ukraina har redan orsakat ett stort mänskligt lidande. Samtidigt går det inte att blunda för att det är en extremt allvarlig säkerhetspolitisk situation som riskerar att få långtgående ekonomiska konsekvenser.

För våra medlemmar i förbundet handlar arbetet på kort sikt om säkerhet för medarbetare på plats i Ukraina, om cybersäkerhet och om den oro som medarbetare kan känna – både för egen del, men även för släkt och vänner i andra länder, i synnerhet i Ukraina.

Tillsammans med Svenskt Näringsliv och Almega, arbetar vi på Innovations­företagen nu med att söka få en överblick av situationen; vilka konsekvenser – direkta och indirekta – detta kommer att få för näringslivet i stort, för olika branscher och för enskilda medlems­företag.

På den här sidan kan du läsa mer om vårt arbete, för mer information kan du även besöka Almegas och Svenskt Näringslivs samlingssidor.