Magnus Höij, Förbundsdirektör berättar om det nya förbundet