Intervju med Sara Lindmark, vd i3tex

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagens styrelse!

Vad har du för bakgrund?
Jag är utbildad vid Chalmers inom Mechanical Engineering. Började på i3tex 2004 och hade olika konsultuppdrag främst hos Volvo Cars, bland annat var jag med och byggde upp Cost Management Team, CMT hos dem. Efter en vidareutbildning inom projektledning i England gled uppdragen över mot Technical Event Management och projektledning för att därefter axla rollen som Resultatansvarig inom projektledning och fordon hos i3tex. Sedan 2017 är jag VD på i3tex. Jag har också ett förflutet som ledare inom idrotten, och är fortfarande aktiv på olika sätt.

Vad gör ni på i3tex?
Vi utvecklar idéer och produkter för våra kunder som finns inom Medicinteknik, Automotive, Aerospace Telecom samt Tillverkningsindustri, antingen genom konsulter ute hos kunderna eller i projekt som vi driver själva med helhetsansvar. Några exempel är teknik för självkörande fordon, förarstödssystem för säker körning, förlossningsövervakning, hörselhjälpmedel, andningshjälpmedel för KOL-patienter, automationsutrustning för industrin, testfixturer inom telecom och avancerade radarsystem till flygindustrin.

Just att vi spänner över en så stor bredd när det gäller branscher och teknikområden gör att vi med stolthet benämner oss som ”Ett ovanligt stort litet teknikkonsultbolag”, och vi märker att det får positivt genomslag både hos kunder och medarbetare. Vi kan vara nära och snabba, samtidigt som vi kan leverera teknisk utveckling till både små och stora kundföretag stabilt över tid.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?
Jag valde ingenjörsyrket för att jag vill göra skillnad och med teknikens hjälp kunna bidra till lösningar på vår tids stora utmaningar, som till exempel miljö och hållbarhet. Här på i3tex har det varit en process och 2013 antog vi visionen att ”Utveckla framtidens produkter för en bättre värld”. Den handlar om att utveckla bättre produkter och att engagera oss i organisationer och personer som hjälper andra i ett större perspektiv.

2016 konkretiserade vi visionen genom en egenutvecklad metod, ”Better World Index. Vi mäter och följer upp alla våra kunder och uppdrag utifrån fem kriterier, till exempel minska belastningen på miljön, minska mänskligt lidande och underlätta människors vardag. Metoden gör oss mer medvetna och vägleder oss i allt från vilka kunder vi väljer att bearbeta till hur vi löser olika problem för dem. Nu har vi några års erfarenhet med metoden och kan se vilken positiv utveckling vi har. Det är en stark drivkraft och glädje att se att vi som tekniker faktiskt är med och bidrar till att världen blir en bättre plats att leva i för oss och kommande generationer.

Senaste initiativet är vår egen utmärkelse Better World Developer Award, där medarbetare nominerar och röstar fram årets produkt för en bättre värld. Det är ytterligare ett sätt att hålla vår vision levande och dessutom belöna kunder och organisationer som inspirerar oss.

På vilket sätt kan du bidra i Svenska Teknik&Designföretagens styrelse?
Jag vill bidra med engagemang och föra in nya perspektiv, framförallt från ett mellanstort företags förutsättningar och från erfarenheten att driva allt mer komplex teknisk produktutveckling.

Hur tänker du om framtiden i branschen/sektorn?
En viktig utveckling är att vi går från att äga mängder av produkter till att istället använda teknikbaserade tjänster. Vi ser det tydligt genom till exempel delningsekonomin. Det är bra för miljön när vi högre utsträckning börjar dela på bilar, verktyg och produktionsresurser, och det i sin tur driver teknisk utveckling av produkten för att passa nya målgrupper och kunna delas. Vi i konsultföretagen är vana att kombinera tekniker och prova nytt för lösa problem, obundna som vi är till vissa produkter eller viss teknik. Jag ser positivt på framtiden och är övertygad om att vi kan spela en viktig roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle med teknikens hjälp.

 

Här hittar du hela styrelsen