Young Professionals

Young Professionals är en arbetsgrupp för yngre medarbetare från medlems­företagen som arbetar med att synliggöra branschen bland studenter. Medverkan inbegriper även kompetens­utveckling inom ledarskap, organisation och kommunikation samt möjligheten att bredda nätverket och lära sig mer om branschen.

Young Professionals söker fler deltagare!

Utmärkt möjlighet för den unga konsulten att kompetensutvecklas, bredda sitt nätverk och samtidigt bidra till att höja branschens attraktionskraft bland studenter.

Innovations­företagens yngrerådet, Young Professionals, fokuserar under hösten på att berätta om teknikkonsult­branschens fantastiska möjligheter för ingenjörs- och arkitektstudenter vid KTH. Kommunikationen sker bland annat genom samfinansierade event där medlems­företagen har möjlighet att träffa studenter utanför de stora arbetsmarknadsmässorna och få mycket exponering och egen tid med studenterna på deras hemmaplan, KTH Campus Valhallavägen.

Young Professionals är för närvarande representerat av åtta unga konsulter från medlems­företagen WSP, Incoord, Hifab, Liljewall arkitekter, Norconsult, Projektgaranti, Tyréns och White. Rådets deltagare genomgår dessutom kompetenshöjande utbildningar inom ledarskap, vilket ger medlemmarna ett bra forum att utveckla sig i sin konsultroll tillsammans med branschkollegor.

För att anmäla nya medlemmar till Young Professionals eller deltagande i studentevent, kontakta ordförande Joakim Thanke Wiberg eller Innovations­företagen projektledare David Cramér.

Nya deltagare är välkomna omgående eller till årsskiftet. De som ansluter sig innan mitten av oktober får möjlighet att delta i årets två kompetens­utvecklingsseminarier – i presentationsteknik och nudge-theory.

Studenterna tycker till om teknik- och arkitekt­branschen

Young Professionals anordnade nyligen en workshop där studenter från KTH och SLU deltog. Syftet var att ta reda på vad studenter önskar få kunskap om från företag och på vilka sätt de vill träffa och nätverka med företag.

Läs mer om studentworkshopen här

Young Professionals Göteborg

I Göteborg har vi ett regionalt Young Professionals, som bl.a. organiserar seminarier och studiebesök med regionalt intressanta teman som kan vara till nytta för yngre konsulter i medlems­företagen. Genom detta har vi utvecklat ett regionalt nätverk med konsulter och arkitekter tvärs över yrkesrollerna. Rådet utväxlar goda idéer och får nya insikter om konsult­branschen i sin helhet. Ibland föreläser deltagarna om konsultrollen i skolor för att inspirera eleverna att kanske välja konsultyrket en dag. Kontakta någon i rådet om du vill engagera dig i något av detta.