Hoppa till innehåll
Glass building. Guillaume Bolduc, Unsplash

Skatter för ökad rörlighet och ett modernt näringsliv

Dagens skattesystem missgynnar den kunskapsintensiva tjänstesektorn som under de senaste decennierna varit tillväxt- och jobbmotorn för Sverige. De kunskapsintensiva tjänste­företagen betalar i genomsnitt tio procent högre skatt som andel av förädlingsvärdet jämfört med övriga näringslivet.

Vi verkar för

  • att utbildning ska löna sig och inte straffbeskattas
  • sänkt skatt på arbete och sänkt marginalskatt
  • att skatteregler ses över kring resor och tjänsteställe så att de främjar och inte hämmar den ökade rörligheten i ett modernt näringsliv
  • rätten att göra avskrivningar och avdrag för kompetens­investeringar och FoU-arbete
  • att utveckla tillämpning och regelverk för expertskatt i enlighet med OECDs riktlinjer och att införa en sänkt generell lönenivå för att kvalificeras som expert/specialist, forskare, företagsledare eller annan nyckelperson
  • att få till en total översyn av skattesystemet

Lär mer om vårt ställningstagande om skatter för ökad rörlighet och ett modernt näringsliv.