Hoppa till innehåll

Förenklade regelverk

Vi verkar för:

  • Minskad detaljreglering för att öka näringslivets möjligheter till nytänkande och innovation
  • Enkla och tydliga regelverk som tydligt beskriver syftet med regelverket
  • En god dialog mellan myndigheter och näringsliv i arbetet med att utforma regler som påverkar företagens leveranser och verksamhet
  • Att regelverk i största möjliga utsträckning utformas som funktionskrav

Aktuellt