Hoppa till innehåll

Forskning och innovation

Innovations­företagen vill främja ett aktivt och värdeskapande forsknings- och innovationsklimat i Sverige.

Vi verkar för:

  • Investeringarna i tjänsteforskningen måste öka markant
  • Skapande av ett strategiskt innovationsområde inom tjänsteinnovation
  • Avdragsrätt och sänkt beskattning av FoU-investeringar
  • Struktur för innovations- och forskningsfrämjande måste ses över
  • Nya finansieringsmodeller för forsknings- och innovationsprogram
  • En stärkt och utvecklande institutssektor
  • Ökad forskarrörlighet mellan akademi och näringsliv
  • Fortsatt satsning på branschöverskridande program
  • Reform av expertskatten, sänkning av kvalifikationskrav samt förenklat regelverk och bedömningskriterier likt Danmark och riktlinjer inom OECD

Aktuellt