Hoppa till innehåll

Ökad takt i klimat­omställningen

Vi verkar för:

  • Att en nationell koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar i absoluta tal ska fastställas, med möjlighet att bryta ner per region och sektor.
  • Att övergången till en cirkulär ekonomi accelereras genom att incitament, regelverk och skattesystem förändras så de bidrar till ökat delande, återbruk och återvinning av resurser.
  • Att offentlig upphandling utformas så att minskad klimatpåverkan, lägre livscykelkostnader och bidrag till Agenda 2030 premieras.
  • Att den svenska klimatpolitiken tar lika stor hänsyn till konsumtionsbaserade klimatutsläpp som till inhemska, för att styra mot långsiktigt minskad global klimatpåverkan. Konsumtion i Sverige ska inte bidra till ökade utsläpp i andra länder.
  • Att regelverk förenklas och utformas utifrån önskad kvalitet, funktion och övergripande klimat- och samhällskrav, ger utrymme för helhetstänkande och innovation samt möjliggör frizoner för att testa nya lösningar.
  • Att kraftfulla incitament skapas för att rusta upp och förädla befintliga byggnader samt minska utsläpp vid produktion och drift av byggnader och infrastruktur samt för att öka takten i omställning av utsläppstung verksamhet.

Aktuellt