ABK – Juridik för konsulter, fördjupningskurs – AB/ABT

Innovationsföretagen erbjuder utbildning inom ABK, Juridik för konsulter, fördjupningskurs och AB/ABT

Innovationsföretagen erbjuder kurser på flera orter med jämna mellanrum.

Företagsintern utbildning

Är ni många på företaget som behöver gå samma kurs? Eller behöver ni en skräddarsydd utbildning för just era behov?

Kontakta oss för offert på ett genomförande på ert företag.


Att arbeta i projekt med ABK 09 (heldagskurs)

Denna kurs hålls under vår- och höst 2020 på flera orter i landet. Anmäl dig nu!

Läs mer och anmäl dig här

Standardavtalet ABK 09 är ett av konsultsidans viktigaste affärsverktyg. Denna kurs utgår från vad du som konsult bör känna till och tänka på för att hantera ditt uppdrag och din beställare.

Kursen vänder sig till alla som arbetar på arkitekt- eller teknikkonsultföretag och kommer i kontakt med ABK 09 i sin yrkesroll. Antingen som en introduktion till standardavtalet eller en uppfräschning av befintliga kunskaper. Inga förkunskaper krävs.

Kursen hålls av vår förbundsjurist Helena Dahlberg med över tio års erfarenhet av att hålla kurser för såväl entreprenörer, konsulter och byggherrar inom samhällsbyggnadssektorn. Som deltagare ges du möjlighet att delta aktivt med frågor och bidra till diskussioner.

 


ABK 09: Grundkurs (halvdag)

Kursen utgår från vad du som konsult bör känna till om ABK för att hantera och förstå ditt uppdrag och din beställare.

Kursinnehåll

Kursen ger svar på följande grundläggande frågeställningar:

 1. Varför ska man använda ABK 09?
 2. Hur får jag ABK 09 att gälla för mitt uppdrag?
 3. Hur hittar jag rätt i standardavtal och administrativa föreskrifter?
 4. Vad ingår i mitt uppdrag och varför är det viktigt?
 5. Vad gör jag om det tillkommer något nytt i uppdraget eller något ändras?
 6. Vilka personer i vår organisation ska utföra uppdraget?
 7. Vad gör jag om jag inte hinner leverera i tid?
 8. Vad gör jag om kunden tycker att jag orsakat en skada eller gjort något fel?
 9. Vad gör jag om kunden inte betalar?
 10. Vad gör jag om kunden avbeställer eller häver avtalet?

Målgrupp/förkunskaper

Kursen vänder sig till alla som arbetar på arkitekt- eller teknikkonsultföretag och kommer i kontakt med ABK 09 i sin yrkesroll. Antingen som en introduktion till standardavtalet eller en uppfräschning av befintliga kunskaper.Inga förkunskaper krävs.


Juridik för konsulter – fördjupningskurs (halvdag)

Under denna halvdagskurs fördjupar vi oss i tillämpningen av standardavtalen och närliggande frågor. Vid kursen läggs också särskild vikt vid fördjupade diskussioner och erfarenhetsutbyte med kollegorna i branschen.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Fördjupning i väsentliga delar av ABK
 • Vad händer i domstolarna – sammandrag av årets domstolsavgöranden
 • Att arbeta i uppdrag med fast arvode
 • Att tänka på vad gäller personuppgiftsbiträdesavtal som kontraktshandling
 • Särskilda frågor när avtalet går via en konsultmäklare
 • När uppstår konflikter i konsultuppdrag och hur kan vi förebygga att konflikter uppstår?
 • Framåtblick – hur kommer konsultbranschen utvecklas framöver och ger standardavtalen rätt förutsättningar för utveckling?

Målgrupp/förkunskaper

Deltagande i denna kurs förutsätter att du har grundläggande kunskaper i ABK och erfarenhet av att tillämpa ABK i arbete som arkitekt eller teknisk konsult. Du som deltagare förutsätts delta aktivt i denna fördjupningskurs och bidra till diskussioner utifrån egna erfarenheter och kunskaper.


AB/ABT: Grundkurs (halvdag)

Som konsult är du ofta beroende av övriga parter i ett projekt – där ditt uppdragsresultat ska användas av en byggherre, entreprenör eller en underentreprenör.

Kursinnehåll

Denna halvdagskurs ger grundläggande kunskaper i AB och ABT ur ett konsultperspektiv och tar bland annat upp följande frågeställningar:

 • Hur påverkar standardavtalen entreprenörers och beställares ansvar och agerande?
 • Hur samspelar ABK med AB/ABT?
 • Vem ansvarar för vad i ett byggprojekt?
 • Vilka ska jag som konsult kommunicera med i projektet?
 • Särskilda frågor att ha koll på vid uppdrag inom byggledning och besiktning.

Målgrupp/förkunskaper

Kursen vänder sig till alla som arbetar på arkitekt- eller teknikkonsultföretag och vill lära sig mer om samspelet mellan de olika aktörerna i projekten och hur AB/ABT påverkar dig som konsult. Antingen som en introduktion till AB/ABT eller en uppfräschning av befintliga kunskaper.Inga förkunskaper krävs.

Nyhet! Interaktiv e-learning i ABK 09

Den 7 november lanserade utbildningsföretaget BQualified Education den första digitala utbildningen i ABK 09 i sitt slag. Som medlem i Innovationsföretagen erhåller du 20 % rabatt vid beställning.

Läs hela nyheten här


 

Kursledare

Helena Dahlberg, förbundsjurist på Innovationsföretagen, har över tio års erfarenhet av att hålla kurser för såväl entreprenörer, konsulter och byggherrar inom samhällsbyggnadssektorn.