ABK och AB/ABT

Innovationsföretagen erbjuder schemalagd utbildning inom ABK och AB/ABT med jämna mellanrum.

ABK 09 – grundkurs

En utbildning i standardavtalet Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i ABK 09 och hur standardavtalet tillämpas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete på ett arkitekt- eller teknikkonsultföretag använder ABK 09 och som för ditt företags räkning ingår avtal med kunder som baserar sig på ABK 09 eller som på annat sätt kommer i kontakt med ABK 09 i yrkesrollen. Inga förkunskaper behövs.

Syfte

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i ABK 09 och till att uppmärksamma situationer där du vid ingående av avtal eller vid tillämpning av avtalet med små medel kan öka ditt företags intäkter. Kursen syftar även till att uppmärksamma hur du kan förekomma tvister i en avtalssituation och hur du bör hantera en skada eller annan tvist om den uppkommer.

Kursinnehåll

– Fast och lös egendom
– Avtalsrätt och lagar
– Behörighet/befogenhet
– Bevisfrågor
– Byggbranschens regelsystem
– Upphandlingsformer/uppdragsformer
– ABK 09
– Övningsuppgifter
– Frågestund

Kursledare: Representant från Foyen Advokatfirma

Kurslängd: 4 timmar

ABK 09 – fortsättningskurs

En fortsättningskurs i standardavtalet Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09.

Kursen ger en repetition av ABK 09 för att lägga en starkare grund för kunskaper i dokumentet. Kursen syftar också till att uppmärksamma situationer där du kan öka ditt företags intäkter, hur du kan förekomma att tvister uppkommer och hur du bör hantera skador och andra tvister om de väl uppkommer. Genom fallstudier ger kursen djupare och bredare kunskaper i diverse problem som kan uppkomma och förslag på lösningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete på ett arkitekt- eller teknikkonsultföretag använder ABK 09 och som för ditt företags räkning ingår avtal med kunder som baserar sig på ABK 09. Eftersom kursen går djupare in på problem som kan uppkomma vid avtals ingående eller vid avtalstillämpning lämpar sig kursen mycket väl för dig som har en chefsroll. Obs! Kursen vänder sig också till dig som kommer i kontakt med ABK 09 på annat sätt i din yrkesroll, till exempel inom ramen för en stödfunktion.

Kursinnehåll

Kursen innehåller en repetition av delar av grundkursen samt tillämpning av avtalskunskaper i konkreta situationer enligt indelningen nedan.
• Avtalsrätt och lagar
• Behörighet och befogenhet
• Byggbranschens regelsystem
• Upphandlingsformer/Uppdragsformer
• Viktigare delar i ABK 09
• Fallstudier som baserar sig på verkliga problemsituationer vid avtals ingående eller vid tvister. Vi går igenom situationerna och hittar sätt att lösa dem på.
• Genomgång av bestämmelser som kan föreslås av kunder, bland annat internationella kunder, och vad man som leverantör bör tänka på i dessa fall.
• Frågestund

Förkunskaper

Du bör ha gått grundkurs i konsulträtt ABK 09 eller ha motsvarande kunskaper; vissa förkunskaper eller erfarenheter i ABK 09.

Föreläsare: representanter från Foyen Advokatfirma
Kurslängd: 7 timmar + lunch

 

Kurstillfällen