Uppdragsledar­utbildning

Vidareutveckla dig med skräddarsydd utbildning för uppdragsledare!

Innovations­företagens skräddarsydda uppdragsledar­utbildning erbjuds sedan flera år i Stockholm (vårtermin) och i Göteborg vår- och hösttermin). Utbildningens innehåll har under årens lopp kontinuerligt utvecklats för att täcka upp aktuella ämnen.

Nästa utbildning

Göteborg höstterminen 2019: kursstart 27 augusti 2019 – anmäl dig senast den 28 juni.

Inbjudan med program – Göteborg HT 2019

KLICKA HÄR! FÖR ATT ANMÄLA DIG


Kommande utbildningar

Utbildningen planeras även genomföras under vårterminen 2020 i både Stockholm och Göteborg. Program för dessa kommer under hösten.


Information om utbildningen

Målgrupper

Den unge/unga arkitekten/ingenjören med ett par års erfarenhet – på väg att handlägga sitt första uppdrag.
Den mer erfarne/erfarna projektören – som vill få en helhetssyn av projekteringsprocessen.

Omfattning

36 timmar – fördelade på nio eftermiddagar

Utbildningen innehåller följande moment

Ledarskap och teambuilding (4 timmar)
Bygglagstiftning (4 timmar)
Avtal och juridik: AB 04 och ABT 06 (4 timmar)
Avtal och juridik: Konsultuppdraget, ABK 09, upphandling (4 timmar)
Konsulttjänsten ur ett beställarperspektiv (4 timmar)
Kvalitets- och miljöledning i uppdrag (4 timmar)
Arbetsmiljöledning, byggarbetsmiljösamordning (2 timmar)
Energi- och miljöklassificering av byggnader (2 timmar)
Kunskaps- och affärs­utveckling (4 timmar)
Avslut – tentamen (4 timmar)

Kursansvariga

Bjarni Ingvason, Liljewall arkitekter, Stefan Pettersson, Bydemand och Ulf Kjellberg, VBK.

Kontakta Helena Arvidsson om du har frågor om utbildningen eller anmälan.