Investeringssignalen november 2015: Två företag av tre i konsultsektorn behöver nyanställa

Drygt två av tre företag av Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar behöver nyanställa. Högst tryck är det hos teknikkonsulterna, där fyra av fem företag svarar att de behöver nyanställa. Rapporten visar också att två av tre företag i undersökningen tror att orderingången förbättras under vintern.

Tydligaste tendenserna i undersökningen:

  • Prisutvecklingen har förbättrats under året.
  • Arkitekternas orderstocksindex ökade för tredje raka undersökningen.
  • Teknikkonsulterna och industrikonsulternas orderstocksindex backade marginellt, dock fortsatt starkt orderläge.
  • Samtliga verksamhetsområden uppvisar förstärkta förväntningar avseende orderutvecklingen framöver.
  • Debiteringsgraden förbättrades för alla tre verksamhetsområden. Den väntas fortsätta att öka.

Rapporten finns att läsa här.