Hoppa till innehåll
Jason Rosewell Usplash

Vi är branschens självklara röst

Innovations­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch. Det gör vi dels genom opinionsbildning, dels genom att erbjuda medlemsservice.

Innovations­företagen representerar 850 medlems­företag, som tillsammans har cirka 45 000 anställda, vilket är två tredjedelar av branschens resurser. Vi är ett förbund inom Almega, som är Sveriges ledande organisation för tjänste­företag och den största medlemskretsen inom Svenskt Näringsliv. Almega organiserar mer än 10 700 medlems­företag inom ett 60-tal olika branscher.

Vi erbjuder service och rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor. Samt fokuserar på ett antal viktiga områden för att skapa goda förutsättningar för medlems­företagen att verka både som affärsmässig part och som arbetsgivare.

Innovationsföretagens medlemsmärke

Visste du att du som medlemsföretag kan använda vårt medlemsmärke?

Innovationsföretagens medlemsmärke syftar till att stärka förtroendet för arkitekt- och ingenjörsföretag. Med medlemsmärket kan du på ett enkelt sätt visa att du är medlem i Innovationsföretagen.

Vår ambition är att medlemsmärket ska skapa ytterligare en möjlighet för dig att profilera ditt företag som en arbetsgivare och affärsmässig aktör som leder näringslivs- och samhälls­utvecklingen genom innovation och nytänkande.

Mejla info@innovationsforetagen.se för att få tillgång till medlemsmärket.