Vi är branschens självklara röst

Innovations­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch. Det gör vi dels genom opinionsbildning, dels genom att erbjuda medlemsservice.

Innovations­företagen representerar 780 medlems­företag, som tillsammans har cirka 40 000 anställda, vilket är två tredjedelar av branschens resurser. Vi är ett förbund inom Almega, som är Sveriges ledande organisation för tjänste­företag och den största medlemskretsen inom Svenskt Näringsliv. Almega organiserar mer än 10 700 medlems­företag inom ett 60-tal olika branscher.

Vi erbjuder service och rådgivning i bransch- och arbetsgivarfrågor. Samt fokuserar på ett antal viktiga områden för att skapa goda förutsättningar för medlems­företagen att verka både som affärsmässig part och som arbetsgivare.

En stor del av vår verksamhet sker regionalt. Vi har flera aktiva regionstyrelser som samlar medlems­företagen i respektive region för att gemensamt driva viktiga frågor – se Regioner.

Bli medlem