Styrelse

Styrelsen 2019
Styrelsen september 2019

Innovations­företagens styrelse 2019/2020

Mikael Vatn, Etteplan Sweden AB, ordförande

Charlotte Bergman, ELU Konsult AB

Jan Mattsson, Sweco Architects AB

Johan Dozzi, Tyréns AB

Ljot Strömseng, Norconsult AB

Magnus Meyer, WSP Sverige AB

Niklas Sörensen, Ramboll Sweden AB

Ulla Bergström, White arkitekter AB

Sara Lindmark, i3tex AB

Magnus Höij, Innovations­företagen

 

 

Innovations­företagens stadgar

Stadgar Innovations­företagen
(reviderade 2019-04-10)


Material vid årsmötet den 10 april 2019

Dagordning årsmöte 2019

Valberedningens förslag

Stadgeändring 2019

Avgifter för 2020

Almega Medlemsavgifter 2020

Innovations­företagens Stadgar

Årsredovisning 2018 med revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018

 

i3tex vd tar plats i styrelsen

Läs intervjun med Sara Lindmark i samband med att hon valdes in till fyllnadsval augusti 2018 här.

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

Ordförande Mikael Vatn, Etteplan Sweden AB
mikael.vatn@etteplan.com

Charlotte Bergman, ELU Konsult AB
charlotte.bergman@elu.se

Jan Mattsson, Sweco Architects AB
jan.mattsson@sweco.se

Johan Dozzi, Tyréns AB
johan.dozzi@tyrens.se

Ljot Strömseng, Norconsult AB
ljot.stromseng@norconsult.com

 

 

 

Magnus Meyer, WSP Sverige AB
magnus.meyer@wsp.com

Niklas Sörensen, Ramboll Sweden AB
niklas.sorensen@ramboll.se

Ulla Bergström, White arkitekter AB
ulla.bergstrom@white.se

Sara Lindmark, i3TEX AB
sara.lindmark@i3tex.com