Styrelsen

 

 

 

 

Styrelse vald vid ordinarie stämma 2018-05-15
Ordförande Mikael Vatn, Etteplan Sweden AB
Charlotte Bergman, ELU Konsult AB
Jan Mattsson, Sweco Architects AB
Johan Dozzi, Tyréns AB
Ljot Strömseng, Norconsult AB
Magnus Meyer, WSP Sverige AB
Niklas Sörensen, Ramböll Sverige AB
Per Hedebäck, Projektengagemang AB
Ulla Bergström, White Arkitekter AB

 

Styrelse invald på extrastämma 2018-08-30
Sara Lindmark, i3tex AB

 

i3tex vd tar plats i styrelsen – Läs intervjun med Sara här

Kontaktuppgifter

Ordförande Mikael Vatn, Etteplan Sweden AB
mikael.vatn@etteplan.com

Charlotte Bergman, ELU Konsult AB
charlotte.bergman@elu.se

Jan Mattsson, Sweco Architects AB
jan.mattsson@sweco.se

Johan Dozzi, Tyréns AB
johan.dozzi@tyrens.se

Ljot Strömseng, Norconsult AB
ljot.stromseng@norconsult.com

 

 

 

Magnus Meyer, WSP Sverige AB
magnus.meyer@wsp.com

Niklas Sörensen, Ramböll Sverige AB
niklas.sorensen@ramboll.se

Per Hedebäck, Projektengagemang AB
per.hedeback@pe.se

Ulla Bergström, White Arkitekter AB
ulla.bergstrom@white.se

Sara Lindmark, i3TEX AB
sara.lindmark@i3tex.com